Quốc gia nào giáo dục trẻ em tuyệt vời nhất thế giới? ( Phần 2 )

Cha m người M luôn cn trng trong mi hành x trước mt con cái – nói phi đi đôi vi làm. Không riêng gì M, hu hết tr con trên thế gii hay nhìn nhng hành đng ca người ln mà làm theo. Vì vy cha m và người ln M rt chú ý đến cách cư x chun mc ca mình trong giao tiếp. 

H thường xuyên lp đi lp li nhng điu tt trước mt tr và hn chế ti đa nhng thói quen xu khi có s hin din ca chúng. 

Tr em M rt được người ln tôn trng, nhưng đng thi cũng phi tuân theo k lut. Khi tr phm li như nói di, vô k lut, b ăn hoc vô l, người ln s pht tr bng cách ct gim đ chơi, gi chơi, ct tin tiêu vt thm chí tr phi làm vic nhà đ “chu pht” vì li lm mình đã gây ra. 

Tr nh thì yêu cu dn phòng ca chính mình; ln thì ct c ngoài vườn, dn dp li toàn b nhà ca. Sau mi ln như vy, không ch giúp tr hi li mà còn rèn luyn cho con biết t làm vic nhà. 

Điu cm k ln nht khi pht tr là quát mng, đánh đòn hoc đe da. Khi tr nghĩ mình không được người ln tôn trng và chp nhn, chúng s mang cái tôi rt ln, có th dn đến thiếu tôn trng cha m và người ln tui. 

Do vy các bc cha m M hiu rng, h s có nhiu ln tc ti, ni gin và mt bình tĩnh vi mt đa tr bướng bnh, nhưng không được mt kim soát ti mc dy con theo kiu bo lc dù là th xác hay tinh thn, phi luôn tnh táo và nghiêm khc vi tr con đúng lúc. Tr nh luôn hiếu kỳ và hay thc mc v môi trường sng xung quanh. 

Trách nhim ca người ln là gii thích, hướng dn ch không áp đt và l đi hoc tránh né khi tr vn hi. 

Bt đu đến lp, hc sinh Thy Đin đã được nhn hc bng hàng tháng 

Tr em Thy Đin ti trường t năm 6 tui và phi kết thúc 9 lp bt buc. Sau đó, chúng được chuyn ti hc 3 năm ti trường trung hc dành cho các lp trên. 

Trong sut thi gian hc, hc sinh được nuôi ăn và đm bo y tế min phí, nhn nhng trang thiết b phc v hc tp như cp, v, bút, màu v… Xe buýt ca nhà trường s đưa đón hc sinh ti trường và v nhà. 

Điu thú v là ngay t lp đu tiên, hc sinh đã được nhn hc bng hàng tháng khong 750 Krona (gn 90 USD) đ tiêu vt.

B trưởng B Giáo dc và Đào to Vit Nam – Giáo sư Phùng Xuân nh có chuyến thăm và làm vic ti mt s trường hc Thy Đin năm 2017 (nh: Sông Hng).

Đi vi người ln, Thy Đin đã thành lp gn 147 trung tâm đào to khác nhau vi nhim v cơ bn là h tr và đào to nhng ngh nghip tương thích vi các yêu cu hin đi như công ngh thông tin, thiết kế, qun tr, tiếp th… 

Giáo dc đi hc không nhng ch min phí và ph cp vi tt c mi người, mà thm chí còn khuyến khích v mt vt cht. Mi sinh viên được nhn hc bng hàng tháng khong 250 USD.

Mt ưu đim ni bt na ca h thng giáo dc Thy Đin – đó là đt nước này có tt c các điu kin hc tp tt nht dành cho tr em các chng tc khác nhau. 

Quc gia này là nơi sinh sng ca gn 1,8 triu kiu dân t Th Nhĩ Kỳ, n Đ, Chile, Iran, Israel, Nga… 

Dành cho đi tượng này có hơn 100 trường hc đc bit và các trường này có th ging dy bng 60 ngôn ng khác nhau trên thế gii. 

Khác vi phn ln các quc gia phương Tây, nn giáo dc ph thông ca Thy Đin được xếp vào loi công bng và tt c mi người đu có th tiếp cn: không h có trường tư hay trường dành cho nhng thành phn đc bit. 

Lp hc ti New Zealand có hc sinh trình đ khác nhau 

Ti New Zealand, gi hc thường bt đu t 9h đến 15h (các trường trung hc cơ s và trung hc ph thông tan hc vào lúc 15h30), trong đó t 12h30 đến 13h30 là thi gian ngh

Hc sinh phi bt đu vào trường tiu hc ngay khi tròn 5 tui và được xếp vào lp entrance (lp đu tiên) vài tháng đ làm quen v s và ch qua các câu chuyn tp đc theo la tui trước khi được chuyn sang lp 1 (Year 1). 

New Zealand không có sách giáo khoa cho bc tiu hc

Như vy, mi bn nh s có mt ngày bt đu năm hc khác nhau (ngay sau khi tròn 5 tui) và nhà trường không đón tt c hc sinh lp 1 cùng mt lúc.  

Hc sinh New Zealand t mang đ ăn trưa đi hc và các em thường ăn ngoài tri, không ăn trong lp. Các em tuỳ chn nhóm bn ăn cùng lp hoc khác lp cũng được.

Lp hc New Zealand không kê bàn ghế thng hàng theo dãy như truyn thng nhiu quc gia khác. 

Ngược li, ch có mt góc có bàn đ cho khong 4-5 bn ngi quanh cô giáo (hình bán nguyt) đ cô giáo kèm hc. 

Cùng thi đim đó, các hc sinh còn li có th ngi các góc khác nhau đ hc đc, hc toán… ngi trên sàn nhà hoc ghế bean bag.

Trong mt lp hc có th có hc sinh nhiu trình đ khác nhau. Mt em hc sinh lp 3 có th hc trình đ toán ca lp 4, nhưng li ch hc tiếng Anh trình đ lp 2. 

Hc sinh ch có 1 kỳ thi đánh giá theo chun mt năm và không có bài v nhà hàng ngày ngoài vic phi đc mi ti ít nht là 15 phút. Sau khi đc xong, hc sinh phi đưa b m ký vào s xác nhn là con đã đc đ 15 phút ti nay. 

Hàng tun, tuỳ theo lp, có th s có mt phiếu v kiến thc chung đ con và b m cùng làm nhà. Phiếu này làm trong c tun, c nhà cùng tìm hiu trên mng đ tr li các câu hi v đa lý, xã hi, lch s, cuc sng quanh em.

Theo Thùy Linh

Click ➡ Học tiếng Nhật online