Trà đạo – một trải nghiệm đậm tinh hoa Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc

T mt công vic đơn gin là chun b đ ung cho khách, hot đng này đã được nâng tm thành mt hình thc ngh thut được gi là trà đo. Trà đo bao gm mt lot các thao tác phc tp được thc hin theo th t nghiêm ngt. Theo đó, người nhn trà s thưởng thc và bày t lòng tôn trng đi vi trà đo.

Trà đo, hay còn được dch trc tiếp là “li ung trà”, là mt b phn rt nh trong đc hnh omotenashi truyn thng ca Nht Bn. Trong tiếng Nht, “omotenashi” có nghĩa là chăm sóc khách hết lòng.

Trà đo trong tiếng Nht được gi là chanoyu hoc sado. Ngh thut biu din phương thc chun b và pha bt trà xanh matcha được gi là otemae. Chakai là nhng bui t hp thông thường đ bày t lòng trân trng đi vi nghi thc pha trà, còn chaji là t dùng đ ch nhng dp trang trng hơn. Mt phiên bn khác ít ph biến hơn ca trà đo chính là nghi thc s dng lá trà được gi là senchado.

Image result for Trà đạo - một trải nghiệm đậm tinh hoa Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc

Image result for Trà đạo - một trải nghiệm đậm tinh hoa Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc

Hot đng phc v trà được nâng tm thành hình thc ngh thut ti Nht Bn

Bt ngun t Thin tông Pht giáo

Trà đo được xem là mt trong ba ngh thut c đin thuc tinh hoa người Nht bên cnh thưởng hương kodo và cm hoa kado. Trà đo có ngun gc t Thin tông Pht giáo vào năm 815. Lúc by gi, nhà sư Eichu tr v t Trung Quc đã đc bit chun b sencha cho Thiên hoàng Saga. Ti Trung Quc, trà là mt loi thc ung có lch s hơn mt nghìn năm.

Thiên hoàng cm thy thích thú và ra lnh trng các đn đin trà ti vùng Kinki phía tây Nht Bn. Vì thế, gii quý tc dn hình thành thói quen ung trà. Tuy nhiên, phi đến thế k th 12 thì trà mi bt đu tr nên ph biến hơn.

Image result for Trà đạo - một trải nghiệm đậm tinh hoa Nhật Bản bắt nguồn từ Trung Quốc

Truyn thng này có ngun gc t Thin tông Pht giáo

Nghi thc tu hành ca các nhà sư

Trà xanh được đưa vào các nghi thc tôn giáo các tu vin. T đó, thói quen thưởng trà nhanh chóng tr thành hot đng gn lin vi tng lp quý tc ca xã hi Nht Bn. Tic trà tr thành xu hướng sành điu và phn ln nhng người sành trà đu côg nhn rng Kyoto

là nơi trng được trà xanh ngon nht t loi ht ging được mt nhà sư khác mang t Trung Quc v Nht Bn.

Nhng năm đu thi kỳ Muromachi 1336 – 1573 đã chng kiến s tri dy mnh m ca nhn thc thm m Nht Bn bao gm c trà đo. Vào thế k th 16, thói quen thưởng trà tr thành mt hot đng ph biến trong mi tng lp ca xã hi Nht Bn.

Sen no Rikyu được xem là nhân vt ni tiếng nht trong lch s trà Nht vi triết lý rng con người nên trân trng mi dp gp g vì chúng ta không th nào tìm li được toàn b nhng khonh khc đó. Bên cnh đó, ông còn xác đnh các nguyên tc cơ bn cn phi được đưa vào trà đo, bao gm: hòa, kính, thanh, tnh.

Image result for Kyoto trà đạo

Kyoto được xem là nơi trng trà xanh thơm ngon nht trên c nước

Các trường phái trà đo

Bt k s tn ti ca các trường phái trà đo khác nhau cũng như nhng đim khác bit tinh tế gia các trường phái, các trà sư hin đi vn luôn tuân th tt các nguyên tc cơ bn.

Theo truyn thng, mt bui trà đo s din ra trong phòng trà chashitsu chuyên dng vi nn lò sưởi lát chiếu tatami. Các vt liu được s dng trong công tác xây dng và thiết kế đu hướng đến s mc mc.

Các dng c chuyên dng được trà sư s dng bao gm bát trà chawan, mung xúc bt trà làm t tre và chi đánh trà hay còn gi là chasen cũng được đo t tre.

Trà được pha chế bng các dng c chuyên dng

Quy trình chun mc

Mi trường phái đu có nhng thay đi nh trong các bước pha trà chun mc cho mt bui trà đo nhưng nhìn chung vn duy trì được mt s nét tương đng. Theo đó, khách thưởng trà s ci giày trước khi được dn vào phòng ch ca phòng trà. Sau khi khách thưởng trà được ch quán chào đón bng mt cái cúi đu im lng, h s thc hin nghi thc thanh ty ti mt bn đá bng cách ra tay và súc ming trước khi vào phòng lát chiếu tatami. Ti đây, h s đưa ra li bình v bc tranh giy được treo trong hc tường hoc tác phm cm hoa theo mùa.

Ngay khi các v khách yên v trong tư thế quỳ seiza, trà sư s bt đu nghi thc bng cách lau chùi các dng c tht t m theo mt th t chính xác. Sau đó, trà sư s thn trng đt m trà lên la than và đun trà. Trà sư s rót lượt trà cui cùng vào bát trà và trao cho v khách đu tiên và cũng là v khách quan trng nht.

Người thưởng trà s nâng bát lên đ th hin s tôn trng vi trà sư. Tiếp theo, h s xoay nh bát trà đ tránh không ung trà t phía trước ri nhp mt ngm trà và khen ngi trà sư v hương v trà và bát trà. Sau đó, h s chuyn bát trà cho v khách tiếp theo. V này s lp li quy trình và xoay vòng cho đến mi v khách đu đã thưởng trà.

Image result for Kyoto trà đạo

Trà sư s mc trang phc truyn thng đ thc hin nghi thc

Tm quan trng ca nghi thc

Image result for Kyoto trà đạo

Nghi thc là mt b phn quan trng góp phn hình thành tri nghim hoàn chnh. Vì thế, trà sư s luôn mc kimono trong lúc thc hin nghi thc. Đi vi các dp trang trng, khách tham d nên mc com-lê. Tuy nhiên, trong các nghi thc mô phng quy trình cho khách thưởng trà thì không yêu cu trang phc trang trng. Bt c ai có cơ hi tri nghim mt bui trà đo nên c gng thc hin các thao tác phù hp. Nhng li nh trong thao tác vn s được châm chước.

Sau đó, khách thưởng trà s có cơ hi nhâm nhi nhng chiếc bánh ngt nh trong khi ch quán tiếp tc chun b lượt trà th hai. Trong lúc này, khách thưởng trà s đưa ra nhn xét v cách bày trí tài tình và mc đ tinh xo ca các dng c được s dng đ thc hin nghi thc. Các món đim tâm khéo léo được làm t các nguyên liu theo mùa s được phc v trong quá trình thc hin nghi thc trà đo.

Khách thưởng trà có th đến thăm các phòng trà ti chùa chin, vườn truyn thng Nht Bn, cơ s văn hóa và khách sn đ tri nghim nghi thc trà đo. Trong đó, c đô Kyoto là cái tên ni bt nht vi danh xưng trung tâm văn hóa truyn thng Nht Bn. Thông thường, mt bui trà đo trang trng đy đ quy trình có th kéo dài đến vài gi. Tuy nhiên, mt s đa đim có cung cp các phiên bn rút gn phù hp hơn cho du khách nước ngoài.

Image result for Kyoto trà đạo

Nhng món đim tâm thường được phc v vi trà

Hc trà đo

Image result for Kyoto trà đạo

Đi vi bt c ai mun tìm hiu thêm v nét truyn thng lâu đi này thì có th cân nhc các khóa hc v thưởng trà và quy trình thc hin nghi thc do các trường phái trà đo trên toàn quc cung cp. Nhng khóa hc này luôn duy trì được sc hút c đnh vi ph n tr và được xem là phương thc th hin s tôn kính thông qua c ch thanh lch và nghi thc chun mc. Tuy nhiên, đ có th thc hin thành tho ngh thut trà đo thì người hc s phi mt nhiu năm luyn tp. Ngay c trà sư – nhng người đã dành phn ln cuc đi h cho b môn phc tp này – cũng luôn khng đnh rng h vn phi tiếp tc trau di thêm.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online