Giới thiệu về Takizaki Takemitsu – người sáng lập công ty KEYENCE

Takizaki Takemitsu là người sáng lp ra mt trong nhng công ty được đánh giá là tt nht Nht hin nay KEYENCE. Không ch có nhng ch s tài chính tt hơn hn nhng công ty khác, KEYENCE còn ni tiếng Nht là 1 trong nhng công ty đang tr lương cho nhân viên cao nht Nht. Hãy cùng tìm hiu xem Takizaki Takemitsu là ai và cuc đi ca ông như thế nào.

Takizaki Takemitsu là ai?

Takizaki-Takemitsu 1

Takizaki Takemitsu sinh năm 1945, ti tnh Hyogo ca Nht. Sau khi tt nghip cp 3, vào năm 1974 tui 29, Takizaki đã thành lp công ty tên là Lead Denki. Sau đó ông chuyn tr s chính sang Osaka và thay đi tên công ty thành KEYENCE vào năm 1986.

Ngun gc ca tên KEYENCE chính là viết tt ca “Key of Science” (Chìa khóa ca Khoa hc). Ngoài sn xut nhng b phn cm ng s dng trong công nghip, KEYENCE còn đang phát trin mnh vic cung cp nhng h thông t đng hóa. Takizaki là ch tch ca công ty t năm 2000 và hin nay ông đã lui v làm c vn cp cao cho toàn b tp đoàn.

Trong cuc đi ca mình, Takizaki Takemitsu đã 2 ln tht bi khiến công ty gn b phá sn. Có l chính nh nhng tht bi đó mà ông đã phát trin được KEYENCE thành 1 công ty vng mnh như ngày nay.

Công ty KEYENCE t trước đến nay vn rt hn chế xut hin trên báo chí. Hin nay KEYENCE là 1 trong rt ít công ty không có n và li nhun ròng đt gn 50%. Hu hết nhng sn phm mà KEYENCE hin nay đang cung cp cho khách hàng đu là nhng sn phm do t h sáng chế ra, là nhng sn phm đu tiên trên toàn thế gii.

Hin nay thu nhp 1 năm ca 1 nhân viên khong 40 tui đang làm vic KEYENCE là khong 16,6 triu Yên (154 nghìn USD). Lương ca Takizawa Takemitsu là khong 980 triu Yên (9 triu USD) 1 năm.

KEYENCE là công ty như thế nào?

cong ty KEYENCE

Được thành lp năm 1974, ngoài sn xut và bán nhng thiết b cm ng, KEYENCE còn cung cp nhng gii pháp, h thng t đng hóa cho nhà máy sn xut.

Khách hàng ca KEYENCE rt đa dng t nhng nhà máy sn xut ô tô, cht bán dn, linh kin đin t, máy móc, hóa hc, thuc,… Không ch cung cp nhng h thng giúp khách hàng tăng năng lc sn xut, đim đc bit ca KEYENCE là luôn luôn đưa ra nhng sn phm đu tiên do mình t sáng chế, chưa tng có trên thế gii. Đó cũng chính là lý do mà t l lãi ròng ca công ty luôn được gi mc cao.

Ngoài ra nhng nhân viên sale ca KEYENCE cũng đang được qun lý bng 1 h thng hoàn chnh. Nhân viên không ch phi báo cáo ni dung bui hp vi khách hàng theo tng phút mà nhng bui đi gp khách hàng s được đánh giá v ni dung ln cht lượng t trước khi đi. Trong trường hp không bán được hàng, các b phn s cùng ngi li vi nhau đ tìm ra lý do và đưa ra nhng phương án ci thin cn thiết.

Nhng thông tin khác v Takizaki Takemitsu

Nhng thông tin cá nhân ca Takizaki Takemitsu như gia đình, v con hu hết đu không được công b. Ch đến năm 2016, khi con trai c ca ông là Takizaki Takeshi quyết toán thuế thiếu phn c phn ti công ty tr giá 150 t Yên, mi người mi chính thc biết ông đã có v và con. Nhng thông tin khác như đa ch nhà gia đình ông đang sng vn đang được gi kín cho đến ngày hôm nay.

Hin nay tính đến tháng 6/2019, Takizaki Takemitsu là người giàu th 3 Nht Bn vi tài sn khong 16,6 t USD. 

Câu nói ni tiếng cho thy rõ tính cách ca Takizaki

Câu nói ni tiếng nht ca Takizaki Takemitsu là “Chúng tôi không sn xut nhng th mà khách hàng mong mun”. Ý ca ông là nhng sn phm, nhng đ xut mà Khách hàng đã nhn ra được thì không có giá tr, đ làm tt công ty phi đưa ra được nhng sn phm tt mà ngay c khách hàng cũng chưa ng ti. Đó cũng chính là triết lý giúp KEYENCE có th phát trin như ngày hôm nay.

Ngoài ra Takizaki còn có 1 câu nói ni tiếng khác khi nói v KEYENCE: “Chúng tôi đi theo ch nghĩa hp lý”. Nht, nhng nhân viên càng làm lâu trong công ty thì càng có tiếng nói và lương s cao hơn và luôn được coi là “người trên” so vi nhng nhân viên khác. Tuy nhiên Takizaki đã b hết đi nhng cái này và ch gi li nhng cái mà ông cho là “Hp lý”. Ví d như 1 vic rt nh là khi có nhiu người đang cùng đi thang máy, Nht nhng người được coi là “người trên” s được ra trước, nhưng KEYENCE thì có quy đnh rõ ràng là ai đng gn ca hơn thì ra trước.

Hơn na, nhân viên làm vic KEYENCE s có 3 kỳ ngh dài trong 1 năm. “Vic tr ơn cho nhng nhân viên đang cng hiến cho công ty là nhiêm v quan trng nht ca công ty” cũng là 1 trong nhng câu nói ni tiếng ca Takizaki.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online