Vì Sao Nhật Bản đạt nhiều giải Nobel khoa học ?

Vì sao người Nht giành nhiu gii Nobel khoa hc?

Image result for Vì Sao Nhật Bản đạt nhiều giải Nobel khoa học

Năm 1949, nước Nht có công dân đu tiên được trao gii Nobel Vt lý. Cho ti cui năm 2000 nước này đã có 9 ch nhân gii Nobel (6 gii Khoa hc), nhiu nht châu Á.

Năm 2001, người Nht d kiến trong 50 năm ti s phn đu giành được 30 gii Nobel. Hi y nhiu người trên thế gii, nht là người Trung Quc, coi đó là trò đùa.

Mng Times Higher Education (còn gi là The THES) ngày 6/8/2015 cho biết: ch trong 15 năm 2000-2014, đã có 13 người Nht được trao gii Nobel; xét theo cách tính đim ca mng này thì Nht xếp th ba sau M (71 người) và Anh (12 người, ít hơn Nht v s người nhưng hơn v t l hưởng tin thưởng). Xem ra người Nht đã nói là làm và làm tt hơn c d kiến.

Hãy xem thành tích giành gii Nobel Khoa hc ca Nht trong my năm gn đây:

Năm 2014, ba người Nht là các ông Isamu Akasaki (85 tui, Đi hc Meijo và ĐH Nagoya), Hiroshi Amano (54 tui, ĐH Nagoya) và Shuji Nakamura (M gc Nht, 60 tui, ĐH California) cùng  chia nhau gii Nobel Vt lý do phát minh ra đi-t phát ánh sáng màu lam.

Năm 2015 có hai người Nht giành gii Nobel Khoa hc: ông Takaaki Kajita 56 tui, ĐH Tokyo là mt trong hai đng ch nhân Nobel Vt lý (vì khám phá ra s dao đng ca ht neutrino, qua đó cho thy neutrino có khi lượng); ông Ōmura Satoshi ĐH Kitasato (s.1935) giành mt phn tư gii Nobel Y hc 2015 vì các phát hin liên quan đến điu tr chng nhim trùng do giun đũa ký sinh và bnh st rét.

Năm 2016, ông Yoshinori Ohsumi (s. 1945), Vin Công ngh Tokyo mt mình giành trn gii Nobel Y hc bi công trình nghiên cu v các cơ chế t hu và tái to ca tế bào.

Như vy t năm 1949 cho ti năm 2016 đã có 25 người Nht được trao gii Nobel, gm 22 người giành gii Nobel Khoa hc (11 người gii Vt lý, 7 người gii Hóa hc, 4 người gii Y hc), hai người gii Văn hc và mt người gii Hòa bình. Tuy rng trong s đó có hai người quc tch M (Yoichiro Nambu, Nobel Vt lý 2008, và Shuji Nakamura, Nobel Vt lý 2014), nhưng thành tu khoa hc h được khen thưởng là do h làm ra khi còn Nht. Đáng chú ý là có ba người mt mình giành trn gii Nobel Khoa hc: gii vt lý 1949 (ông Hideki Yukawa), gii Y hc 1987 (ông Susumi Tonegawa) và gii Y hc 2016.

Xét v ch tiêu s người được trao gii Nobel, thành tích ca Nht chưa phi là cao, đc bit nếu so vi nước xếp th nht (M). Nhưng vi 22 ch nhân Nobel Khoa hc, nước Nht vng vàng đng đu châu Á v khoa hc t nhiên và b xa Trung Quc (mi có mt người đot gii Nobel Khoa hc).

Người châu Á, nht là người Trung Quc không th không suy nghĩ ti sao nước Nht làm khoa hc và công ngh gii như vy. Dư lun ph biến cho rng đây có mt nguyên nhân là Nhà nước và xã hi rt coi trng giáo dc và khoa hc k thut (KHKT). Dưới đây ch bàn v mt KHKT, trong mt dp khác s bàn v giáo dc.

Ngay t thi đi Edo trước cuc Duy tân Minh Tr, chính quyn nhà nước Nht đã xác lp truyn thng nghiên cu khoa hc cơ bn và chú trng đào to tht nhiu nhân tài. Tuy hi y nước Nht chưa làm cách mng công nghip nhưng h đã tiến hành nghiên cu đc lp trên các lĩnh vc như toán hc, và tiếp xúc vi khoa hc phương Tây qua Hà Lan – quc gia phương Tây duy nht được phép buôn bán vi Nht. S dĩ ngày nay có nhiu nhà khoa hc Nht được trao gii Nobel, đó là do trước kia h đã b ra rt nhiu năm đ tích lũy kiến thc khoa hc, ch không phi chuyn ngày mt ngày hai.

Nhà nước quan tâm đu tư phát trin KHKT

Sau Thế chiến II, Chính ph Nht coi KHKT là công c ch yếu đ xây dng đt nước, đã tp trung đu tư rt ln cho sáng to KHKT. H lp ra Hi Chn hưng Khoa hc Nht Bn (JSPS, Japan Society for the Promotion of Science) chuyên trách son tho n đnh các d án nghiên cu KHKT. Hi này có tư cách pháp nhân hành chính đc lp, thc cht là mt dng qu đu tư KHKT. Hi da vào kết qu thm đnh đánh giá công bng đ xét tài tr cho nhng d án nghiên cu do các trường đi hc là ch th thc thi, cũng như tài tr cho các hot đng giao lưu quc tế. JSPS ph trách cung cp 60% toàn b kinh phí nghiên cu khoa hc có tính cnh tranh do nhà nước đài th, là mt trong nhng ngun kinh phí nghiên cu quan trng nht Nht.

Chính ph Nht cp kinh phí nghiên cu KHKT cho các cơ quan nghiên cu công lp như trường đi hc, các vin nghiên cu. JSPS lp ra Chương trình cp kinh phí b tr nghiên cu khoa hc, gm các lĩnh vc khoa hc xã hi nhân văn, vt lý, hóa hc, sinh hc, k thut… và công b các đ tài nghiên cu, thi hn nghiên cu, tiêu chun tuyn chn nhân tài nghiên cu và bin pháp s dng kinh phí. Kinh phí có các mc t 0,5 triu đến 200 triu Yen và không đt ra gii hn trên đi vi các đ tài trng đim. Trước thp niên 1970, ngân sách dành cho KHKT tăng bình quân hàng năm t 10 đến 20%.  Ngun kinh phí di dào đã to điu kin thc thi tt các d án nghiên cu, k c d án dài hn 10-20 năm sau mi có kết qu. T đu thế k 21, kinh tế Nht tăng trưởng chm li, ngân sách KHKT không còn tăng lên hàng năm như trước, có nh hưởng không nh ti công tác nghiên cu. S nghiên cu sinh tiến sĩ năm 2014 gim 15% so vi năm 2003, t l s bài báo khoa hc ca người Nht t 7,8% bình quân trong 20 năm trước gim còn 5,4%.

Chú trng nghiên cu cơ bn

Vì sao người Do Thái giành nhiều giải Nobel nhất toàn cầu?

Khoa hc cơ bn là nn tng ca công ngh trong tương lai. Nếu mun sinh viên sau này s tr thành th lĩnh gii công ngh thì nhà nước phi coi trng và đu tư vào khoa hc cơ bn ch không phi là đu tư vào khoa hc ng dng, vì lĩnh vc này s được các công ty đu tư.

Tt c các nhà khoa hc Nht đot gii Nobel, k c hai người sau này vào quc tch M, đu tt nghip các trường đi hc công lp trong nước, rt nhiu người đã giành hc v tiến sĩ Nht. Các trường đó đu là trường đi hc kiu nghiên cu, rt chú trng công tác nghiên cu cơ bn. Nhà trường bo đm các nhà khoa hc có th tiến hành nhng đ tài nghiên cu dài hn sau đy 10-20 năm mi có thng dng. Các đ tài trung hn thì chú trng vào lĩnh vc công ngh ng dng có th đem li hiu qu kinh tế.

Sau khi ba nhà khoa hc Nht cùng đot gii Nobel Vt lý 2014, báo chí Nht nhn xét: công tác nghiên cu khoa hc Nht có hai con đường: hoc là con đường cnh tranh công khai vi các đi th khác, hoc là con đường cô đơn mt mình lng l nghiên cu, không ai biết ti. Thí d nghiên cu đèn LED là mt đ tài rt khó, năm 1981 Akasaki tng báo cáo ti mt hi tho quc tế nhưng không được ai quan tâm, tuy thế ông vn mt mình kiên trì nghiên cu, cho ti nay mi đt kết qu được công nhn.

Các trường đi hc Nht có s cu sinh viên đot gii Nobel khoa hc như sau (tính đến 2014): ĐH Tokyo – 3 người; ĐH Nagoya – 3; ĐH Kyoto – 3; ĐH Đế quc Kyoto – 3; ĐH Đế quc Tokyo – 2 (nếu k c Nobel Hòa bình và Nobel Văn thì là 4). Sáu trường ĐH có mt cu sinh viên đot gii Nobel khoa hc gm: ĐH Tokushima, ĐH Kobe; ĐH Hokkaido; ĐH Nagasaki; ĐH Tohoku; Hc vin Công ngh Tokyo.

Gii tr coi nhà khoa hc như thn tượng ca mình

Khác hn các nước châu Á còn li thường có truyn thng coi trng gii quan chc nm quyn lc, xã hi Nht có truyn thng đc bit coi trng nhà khoa hc. Các giáo sư đi hc, các nhà nghiên cu khoa hc đu có đa v cao hơn nhiu so vi các giám đc công ty, quan chc nhà nước và ngh sĩ; các nhà khoa hc được tr lương rt cao. Đng bc 1.000 Yen in hình Noguchi Hideyo nhà sinh vt hc ni tiếng nước Nht (1876-1928). Không người Nht nào không biết tiu s các nhà khoa hc lng danh ca h. Gii ph huynh đu dy con em mình noi theo gương các nhà khoa hc, coi đó là nhng thn tượng ca lp tr.

Trong 14 nhà khoa hc Nht đot gii Nobel thi gian 2000-2014, có 10 người sinh ra vào thp niên 20 đến 40 thế k 20, nghĩa là năm 1949 h hãy còn là nhng thanh niên mi ln hoc tr em dưới 10 tui. Năm y c nước Nht vô cùng phn khi trước tin người Nht đu tiên được tng gii Nobel. Đó là Hideki Yukawa (1907-1981) – gii Nobel Vt lý 1949. Câu chuyn ca ông đã c vũ nhiu thế h thanh niên Nht lao vào s nghip nghiên cu khoa hc. Ngày nay sách, truyn, tranh nh v Yukawa vn bán đy các hiu sách. Akasaki, đng ch nhân Nobel Vt lý 2014 nh li hi y ông mi 20 tui, va vào đi hc, khi nghe tin Yukawa giành gii Nobel, ông đã h quyết tâm “Mình cũng nht đnh phi làm nên mt s nghip gì đó ch !”.

Người Trung Quc bun khi thy người Nht giành nhiu gii Nobel

Nhiu năm nay, mi khi đến mùa gii Nobel li có vô s người Trung Quc hi hp php phng d đoán s có đng bào ca h tr thành ch nhân gii thưởng cao quý này, nht là gii Nobel Khoa hc. Thc ra đã có mt s người sinh ra Trung Quc, như Lý Chính Đo và Cao Côn sinh Thượng Hi, Dương Chn Ninh sinh An Huy, Thôi Kỳ sinh Hà Nam, v.v… được trao gii Nobel Khoa hc, ch có điu h đu mang quc tch nước ngoài – điu này li càng khó hiu.

Trước mùa gii Nobel 2014, dư lun quc tế đã d đoán mt s nhà khoa hc Trung Quc có kh năng trúng gii. Nhưng thi gian qua đi, người Trung Quc li nu lòng nu rut thy mt ln na gii Nobel vn không đến vi đt nước 1,3 t dân có nn văn minh 5.000 năm này. H ngc nhiên, bun bã và chua xót khi thy có ti ba người Nht soán gii Nobel Vt lý 2014. Mt nước Nht “đng văn đng chng” có s dân ch bng 1/10 Trung Quc, thi xưa tng suy tôn người Hán làm thy, nay đã có 19 người được trao gii Nobel Khoa hc, trong khi Trung Quc chưa có ly mt.

“Cơn khát gii Nobel Khoa hc” ca người Trung Quc ch chm dt khi bà Đ U U (Youyou Tu) được trao mt na gii Nobel Y hc năm 2015.

Mng Tân Hoa ngày 8/10/2014 đăng bài “Vì sao Nht có lm người đot gii Nobel thế ?” Bài báo viết: Trước kia người Trung Quc không my quan tâm đến vn đ này, vì gii Nobel cách h còn xa lm; h hâm m thành tu nghiên cu khoa hc ca người Nht, nhưng không ghen ghét, bi l hi y trình đ phát trin kinh tế Trung Quc kém xa Nht. Gi đây khi quy mô nn kinh tế Trung Quc đã vượt Nht, tr thành s 2 thế gii, người Trung Quc không ch hâm m thành tu nghiên cu khoa hc ca Nht mà còn đi sâu tìm hiu đâu là đng lc khiến Nht có th giành được nhiu gii Nobel. H quan tâm hơn đến gii Nobel vì mt l rt đơn gin: chưa bao gi người Trung Quc thy mình gn gii Nobel như ngày nay. Sau hơn 30 năm liên tc phát trin kinh tế, Trung Quc ngày nay đã thanh toán được tr ngi thiếu kinh phí và thiết b nghiên cu khoa hc đ giành gii Nobel.

Bài báo cho rng nếu ch nói Nht đot nhiu gii Nobel là do h chú trng nghiên cu cơ bn, bo đm đ kinh phí nghiên cu khoa hc và có truyn thng coi trng giáo dc thì chưa đ, vì như thế đã b qua nhân t con người, chế đ và môi trường văn hóa. Tác gi nói còn có my nguyên nhân như sau:

1- Người Nht có tác phong hc thut cc kỳ nghiêm khc cn mt, ti mc phát s; h rt ít chu s can thip ca sc mnh hành chính, có đ t do khá cao;

2- H thc s tôn trng hc vn, cái gì tt nht đu giành cho trường hc, trò gp thy đu cúi rp mình, các thy được tôn trng, tr lương hu, đi sng không có gì phi lo;

3- Gii trí thc rt bình đng vi gii chính tr, có chút như mi quan h gia Pht Như Lai vi Ngc hoàng Thượng đế trong truyn Tây Du Ký.

Đng thi tác gi cũng nêu nhn xét: gii khoa hc Nht còn có hin tượng sng lâu lên lão làng rt nng, ch không thông thoáng như phương Tây, đây là nguyên nhân khiến s người đot gii Nobel Nht còn ít hơn mt s nước Âu M.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online