Vẻ đẹp tiềm ẩn trong nghệ thuật cắm hoa

Ikebana (生け花) là mt hình thc cm hoa ngh thut và là yếu t không th thiếu khi din t nét đp Nht Bn. Hình dng ca tng loi hoa, thc vt cây c theo mùa giúp bu không gian tr nên sng đng. bài viết này, chúng mình s gii thiu v lch s cũng như v đp tim n ca ngh thut cm hoa mang li.

Mc lc

  • Ngh thut cm hoa Nht Bn đang lan rng ra thế gii? Có gì khác bit so vi cm hoa chưng king ca phương Tây? 
  • Các vt dng s dng cho hot đng cm hoa 
  • Lch s ca ngh thut cm hoa 
  • Ikenobo, Sogetsu Ikebana – Các trường phái ch yếu trong ngh thut cm hoa  

Ngh thut cm hoa Nht Bn đang lan rng ra thế gii? Có gì khác bit so vi cm hoa chưng king ca phương Tây?

Ikebana, hay còn được gi là cm hoa ngh thut, là hình thc cm hoa bt ngun t Nht Bn, to hình phi hp bng hoa lá, các loi thc vt và c nhiu th khác. Hin ti thì môn ngh thut này bt đu toàn cu hóa và phát trin sang nhiu quc gia. Tuy nhiên, s khác bit gia cm hoa ngh thut ca phương Tây và Nht Bn chính là “phép cng ca m hc” và “phép tr ca m hc”. Nói đơn gin hơn thì ngh thut cm hoa ca phương Tây s dng phép cng ca m hc, s dng nhiu loi hoa đ lp đy không gian và th hin nét đp. V mt khác, to nên khong trng gia hoa và lá, dùng phép tr ca m hc đ to nên v đp không đi xng chính là đc đim ca Ikebana.

Các vt dng s dng cho hot đng cm hoa

Các vt dng s dng trong cm hoa ngh thut gm có bình s, g cây, kính, đá… vi nhiu hình dng, cht liu khác nhau. Trong đó quan trng nht là đáy cm được hình thành t nhiu cây kim đâm ngang hc dùng đ c đnh hoa c khi cm. Nh có đáy cm này mà chúng ta có th t do th hin v đp ca thc vt mt cách sinh đng trong c bình s có đáy ngang. Bên cnh đó là kéo ct hoa, đài hoa dùng đ trưng bày tác phm cũng là mt trong nhng vt dng cơ bn. Và c băng keo, cht dán, dây thép kim loi dùng đ gn kết hoa king.

Lch s ca ngh thut cm hoa

Lch s ca ngh thut cm hoa bt ngun t Pht giáo, khi con người có suy nghĩ dùng hoa tươi cúng Pht. Hình thc cm hoa chính thc được thành lp t nhng năm 1460, gia thi đi Muromachi và tiếp ni đến ngày nay. Tương truyn ngh thut bt đu t vic hoa cm ca thy tu ti Kyoto đã nhn được nhiu đánh giá cao. Vì thy tu đã sng gn h nước nên thường được gi là Ikenobo (池坊) và cái tên đã tr thành tên gi ca trường phái này. Đến thi đi Edo, k thut “Rikka (立花)” cm hoa vào loi bình thon dài đ th hin v đp đc trưng đã được hình thành. Cho đến ngày nay, “Rikka” vn là hình thc cơ bn trong ngh thut cm hoa. Vào hu kỳ ca thi đi Edo, cm hoa ngh thut đã lan rng sang tng lp dân thường do kinh tế phát trin. 

Ikenobo​, Sogetsu Ikebana – Các trường phái ch yếu trong ngh thut cm hoa 

Ngh thut cm hoa Ikebana có nhiu trường phái khác nhau, gm có trường phái Ikenobo c xưa lâu đi nht cho đến Sogetsu-ryu, Ohara-ryu. Tùy theo mi trường phái, cách suy nghĩ đi vi ngh thut cm hoa cũng như hình thc, k thut, vt dng được s dng cũng có s khác bit. Có trường phái xem trng v đp t nhiên vn có ca hoa, song cũng có trường phái áp dng nhiu ý tưởng mi l, đc đáo đ hướng đến v đp mang tính ngh thut. Nếu mun thưởng thc v đp khác bit ca các trường phái, bn có th tham gia hi trin lãm cm hoa ngh thut có nhiu trường phái tham gia và hc hi cá tính đc trưng qua tng tác phm. 

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online