Phỏng vấn Kikukawa Koki – người Nhật đầu tiên của Start-up kỳ lần OYO

OYO là 1 công ty Start-up bt ngun t n Đ rt ni tiếng, hin nay được đnh ra khong 5 t USD. 3 tháng trước khi tuyn CEO hin nay, đã có 1 người Nht tham gia và d án này. Đó là Kikukawa Koki (29 tui). Anh đã tham gia vào d án “OYO LIFE” – vi nhim v m rng d án mi cho OYO. Dưới đây là bài phng vn Kikukawa Koki v bí quyết  ca s phát trin mnh m OYO  và phương pháp qun lý ca nhng người điu hành công ty này.

Bng vic OYO tham gia vào th trường Nht Bn, ngành bt đng sn Nht đang chun b đón ch 1 thách thc mi. 1 cơ cu chi phí khác hoàn toàn so vi hin nay.

Tin đt cc, tin cm ơn, tin môi gii – nhng tr ngi không nh ca nhng người đi thuê nhà s được OYO cung cp vi giá 0 Yên. 

Image result for Phỏng vấn Kikukawa Koki – người Nhật đầu tiên của Start-up kỳ lần OYO

Start-up kỳ lân “OYO” đến t n Đ. Trung Quc h đã trin khai Platform cho h thng Economy Hotel. Ch 5 năm sau khi thành lp, doanh nghip đã được đnh giá hơn 5 t Yên. Tháng 10/2018 đã thành lp công ty liên kết vi Yahoo và bt đu nhng bước trin khai chính thc ti Nht. 

OYO s trin khai hình thc kinh doanh bt đng sn mi ti Nht vi tên gi “OYO LIFE”. Khong 3 tháng trước đã tuyn được CEO tên là Katsuse Hiro, nhưng trước đó đã có 1 người Nht đu tiên gia nhp công ty và tham gia vào kế hoch xây dng ln này. Đó là Kikukawa Koki

Chúng ta hãy cũng tìm hiu xem nhng câu chuyn đng sau trong vic trin khai ti th trường Nht ln này ca OYO

“Ngày mai li gp tiếp nhé!” Người đi din ca OYO đã nói như vy ngay sau bui gp đu tiên

Q: Đu tiên xin anh cho biết lý do anh gia nhp vào công ty OYO

Tôi biết đến OYO khi đang tìm kiếm công vic mi và được 1 người ca Yahoo gii thiu. Thi đim đó, tôi đang băn khoăn gia vic tiếp tc đi làm thuê hay t khi nghip. Khi đó 1 người bn Yahoo có hi tôi: “OYO chun b vào Nht, anh có mun th gp h không?” Sau đó tôi đã hn gp CGO (người chu trách nhim v vic trin khai ti Nht) ca OYO ti 1 quán cafe Starbuck Shiodome.

Ngay sau khi ngi xung ghế, anh chàng đó lin hi tôi: “Anh có t giy nào không”, tôi tr li là “Không có” thì anh y lp tc ly khong 10 t giy ăn trên bàn ra. Sau đó va viết va v đ gii thích cho tôi v quá trình hình thành và phát trin ca OYO n Đ và Trung Quc, ri t nay h đnh trin khai Nht như thế nào.

Sau khi nghe xong, tôi rt n tượng v tc đ phát trin ti n Đ và Trung Quc cũng như mô hình kinh doanh hin nay ca OYO. Cui cùng anh đó hi tôi là “Anh có mun làm vic cùng vi chúng tôi không?” Thc ra ngay lúc đó trong thâm tâm tôi đã rt mun đng ý ri, nhưng tôi mun suy nghĩ li cn thn hơn mt chút và đã bo anh y: “Hãy cho tôi mt ít thi gian đ suy nghĩ”.

Nghe vy, anh ta lin nói: “OK. Vy mai gp li nhé! Lúc đó anh tr li tôi cũng được.”

Li mt ln na tôi ngc nhiên v tc đ ca h. Ti vì thường thì Nht ít nht h cũng s cho 1 tun đ suy nghĩ. Cui cùng, ngày hôm sau tôi gp li anh y đúng đa đim cũ và đng ý. Đúng 2 ngày sau thì tôi chính thc bt đu làm vic cho OYO.

K t khi đó c 2 tun 1 ln tôi và anh y ăn ti cùng vi nhau và cùng bàn bc v nhng vn đ cn gii quyết cũng như mc tiêu cho tương lai.

Image result for Phỏng vấn Kikukawa Koki – người Nhật đầu tiên của Start-up kỳ lần OYO

【Profile】Kiukawa Koki Sinh năm 1989. Trong thi gian hc đi hc, đã thành lp 2 công ty, sau khi tt nghip anh làm vic cho công ty tư vn A.T. Kearny. Sau đó anh làm trong b phn h tr nhng Start-up khi nghip Silicon Valley. Tháng 9/2018 anh là người Nht đu tiên gia nhp OYO và ph trách d án OYO LIFE.

“Tôi mun anh nghĩ như chính anh đã khi nghip

Q: Tình hình ca OYO như thế nào khi thành lp pháp nhân ti Nht?


Hi đó ch có 1 mình tôi. Tháng 12/2018 mi có thêm Katsuse là CEO hin nay. Trong khong 3 tháng đu ch có 1 mình tôi. Nhim v đu tiên ca tôi là tìm nhng người đ lp thành 1 team và phát trin.

Thi gian đu, trong nhng li mà CGO đó nói vi tôi, tôi nh nht câu “Tôi mun anh nghĩ như chính anh đã khi nghip”

Xung quanh tôi không có ai h tr c. Tìm người cũng phi t tôi làm. Có vic gì cn phi tho lun vi Yahoo, cũng t tôi phi nghĩ và sp xếp. Đi nói chuyn vi các ch bt đng sn cũng phi t mình đi. Ri tìm kiếm công ty lau dn, các đi tác khác, tóm li là phi t mình làm tt c. Tôi phi ý thc được trách nhim và quyn hn ca mình và h đã nói vi tôi rng hãy c làm vic như chính mình đang khi nghip vy.

Đây cũng là li khuyên ca h dành cho tôi. Khi tôi r người khác cùng làm, tôi nên nói là “Tôi va khi nghip. Bn có mun làm cùng tôi không?” Nói như vy s có nhiu người cm thy hng thú hơn. Ri t đó s cùng xây dng mô hình kinh doanh, s cùng gi vn,..

Image result for Phỏng vấn Kikukawa Koki – người Nhật đầu tiên của Start-up kỳ lần OYO

V sn phm cũng vy, OYO đã thành công n Đ không có nghĩa là cũng s thành công Nht Bn. H cũng nói vi tôi rt nhiu ln là:”Không phi chúng ta sa li sn phm cho th trường Nht, mà chúng ta xây dng 1 sn phm mi t đu phù hp vi th trường Nht. Hãy c nghĩ là ngu nhiên cái tên ca nó là OYO, ngu nhiên nó có vn ca OYO, đây là 1 Start-up mi ca Nht Bn”

Và cũng đ xây dng sn phm t đu vi nhng người Nht như thế, anh chàng CGO đó đã bo tôi: “Tt c tài liu không cn làm bng tiếng Anh, hãy làm bng tiếng Nht. K c tài liu gi cho tôi cũng làm bng tiếng Nht”. Thc s tôi đã rt bt ng vì điu đó. Nhưng ý ca h là nhng tài liu này không phi là tài liu ca công ty con ca OYO Nht mà là 1 Start-up được thành lp Nht. H coi trng văn hóa và môi trường làm vic đến như vy.

“Thi hn tr li là khi nào?” là 1 câu hi ngu ngc

Q: T khi bt đu làm vic anh có cm thy văn hóa làm vic OYO có khác gì hoc có gì đc bit không?

Cái công ty xem trng nht đó chính là tc đ.

Vic gì cn làm là phi làm hết. Vic gì mà sau khi hp đã quyết thì cũng phi làm ngay lp tc. Mi khi tôi hi “Thi hn là khi nào?” thì luôn nhn được câu tr li là: “HÔM QUA!” Ý ca h là thi hn phi làm đã qua ri, làm ngay đi! Nhng câu hi kiu như vy là câu hi ngu ngc.

Không phi là hi khi nào làm, tt c mi th đu phi làm bây gi. Và vic truyn đt cái văn hóa “bây gi” đó cho các nhân viên khác cũng là nhim v ca nhân viên đu tiên như tôi.

Câu mà CEO Ritest luôn nói là: “Vic gii quyết vn đ không phi là vic ca tôi”

Q: Anh đã được gp CEO Ritesh chưa?

Tôi đã gp khi anh y đến Nht. Đó là 1 bui ti ch nht, đt nhiên tôi nhn được tin nhn là: “Tôi mun anh trao đi v nhng vn đ hin nay ti Nht”. Và chúng tôi đã gp nhau ti Shiodome.

Điu bt ng đu tiên ca tôi là anh y là 1 người cc kì khiêm tn. Câu đu tiên anh y nói là: “Xin li vì đã hn gp anh vào ti ch nht như thế này!”. Cách nói ca anh y cũng không phi như kiu: “Hãy báo cáo tình hình cho tôi!” mà là: ”Anh hãy ch cho tôi nhng vn đ hin nay đang vướng mc Nht”. Vi 1 quc gia nhiu người cá tính như n Đ, thì tôi nghĩ đây là 1 trường hp rt hiếm.

Sau khi tho lun, điu n tượng nht ca tôi là câu nói này ca Ritest: “Anh đã ch cho tôi rt nhiu vn đ hin nay ti Nht, nhưng người phi gii quyết nó là anh đy!” Đương nhiên đó là nhng vn đ ca công ty, nhưng nhng nhà đu tư không gii quyết được vn đ này. Ch có người nào phát hin ra vn đ mi có th gii quyết được nó. Anh y còn nói: “Anh c làm hết đi. Tôi mun anh tiến lên vi tc đ nhanh nht. Cn gì h tr anh c nói, tôi s giúp!” Lúc đó, nhng ni dung mà tôi mun xin đ làm anh y cũng đã thông qua hết.

Q: Cui cùng, anh có th chia s v mc tiêu sp ti ca anh cho OYO được không?

Đu tiên đ cho nhng khách hàng ca chúng tôi có th th và cm thy hài lòng v dch v, tôi s tăng s lượng bt đng sn Tokyo. Ngoài ra, ch ca bt đng sn cũng là khách hàng ca chúng tôi. Chúng tôi s thuyết phc được nhng người ch bt đng sn đó rng chúng tôi là nhng nhà qun lý tài sn chuyên nghip và tăng s lượng bt đng sn gia nhp vào h thng ca chúng tôi. Đ làm được điu đó, chúng tôi cũng đang m rng đi ngũ nhân viên ca mình.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online