Nhật ‘vượt mặt’ Mỹ, Trung sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới

 – Không ch “thng tr” v tc đ x lý, siêu máy tính Fugaku còn chiếm lĩnh các v trí hàng đu trong 3 hng mc khác liên quan ti ng dng trong công nghip, ng dng trí tu nhân to (AI) và phân tích d liu ln (big data).

Máy tính Fugaku ti Vin nghiên cu Riken – nh: EPA

Máy tính Fugaku, phiên bn siêu máy tính mi nht do Vin nghiên cu Riken, Nht Bn phát trin đã được D án M-châu Âu TOP500 xếp hng là máy tính có tc đ x lý nhanh nht thế gii. Đây là ln đu tiên trong vòng 9 năm qua, mt siêu máy tính ca Nht Bn có được v trí dn đu này.

Fugaku có th đt tc đ 530 petaflop, vi mt petaflop bng mt triu t phép tính/giây. Tc đ này tương đương dân s 7 t người trên toàn cu chia nhau làm mt phép tính/giây liên tc trong 2 năm lin. Tc đ k lc này cao gp đôi so vi siêu máy tính nhanh nht thế gii hin nay là Summit ca IBM (M) có tc đ 200 petaflop.

Không ch thng tr v tc đ x lý, siêu máy tính Fugaku còn chiếm lĩnh các v trí hàng đu trong 3 hng mc khác liên quan ti ng dng trong công nghip, ng dng trí tu nhân to (AI) và phân tích d liu ln (big data). Theo Vin nghiên cu Riken, đây cũng là ln đu tiên trong lch s mt siêu máy tính có được v trí s 1 trong c 4 hng mc nêu trên.

H thng siêu máy tính Summit ca M đng th 2 trong bng xếp hng ln này. Đng th 3 tiếp tc là mt siêu máy tính khác ca M là Sierra. Trong khi đó, đng th 4 và 5 là 2 siêu máy tính ca Trung Quc.

Fugaku cũng là siêu máy tính đu tiên ca Nht Bn lt Tp 10 ca bng xếp hng 500 máy tính nhanh nht thế gii. Siêu máy tính này d kiến sẽ được đưa vào hot đng trn vn t tháng 4/2021. Fugaku cũng ha hn h tr đáng k cho nn kinh tế cũng như an ninh quc gia Nht.

Hin mt b phn ca Fugaku đang hot đng nhm h tr cuc chiến chng COVID-19 khi phân tích kh năng phát tán ca các git bn cha virus t đường hô hp ca bnh nhân. Theo Đài NHK, bng phương pháp mô phng, siêu máy tính này ch ra rng vách ngăn gia các bàn làm vic trong văn phòng nên cao hơn v trí đu nhân viên khi ngi nhm ngăn chn phn ln các git bn.

Mt mô phng khác phân tích dòng không khí trong tàu đin di chuyn tc đ 80 km/gi và m ca s. Kết qu cho thy nếu tàu đy khách trong gi cao đim, vic m ca s cũng không giúp ngăn nga lây nhim COVID-19. D kiến, nhóm nghiên cu s đưa ra khuyến cáo chính thc vào tháng 7. Chưa hết, Fugaku đang tham gia mt nghiên cu nhm tìm ra các loi thuc có kh năng điu tr cho bnh nhân COVID-19.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online