Nét đặc sắc trong giáo dục mầm non ở Nhật Bản

Không phi ngu nhiên con người Nht Bn được c thế gii ca ngi vi nhng đc tính vô cùng đáng quý. Đó là kết qu ca c mt quá trình mà đó giáo dc mm non luôn luôn được chú trng và quan tâm hàng đu. 

Giáo dc mm non ca Nht trang b cho tr em Nht nhng tư cht và đc tính đp ca con người Nht ngay t khi còn bé. Nn giáo dc đó có rt nhiu nét đc sc mà Vit Nam chúng ta cn hc hi. Dưới đây là nhng nét hay đc sc ca giáo dc Nht Bn.

2.1 Giáo dục nhân cách được ưu tiên hàng đầu

Giáo dc mm non Nht không chú trng đến vic dy kiến thc cho nhng đa tr. T đu tiên các cô giáo mm non Nht dy tr đó là t “cm ơn”.Người Nht vn rt coi trng l nghĩa và h cho rng giai đon vài năm đu đi là giai đon vô cùng quan trng đ hình thành nhân cách tr sau này. Vì thế nhà trường không đt nng v vn đ kiến thc hc vn, mà chú trng đến vic giáo dc l nghĩa, phép tc, hc cách đ tr thành mt con người có ích cho xã hi. Ngoài ra chúng còn được dy cách luôn mm cười và tinh thn lc quan. Mt đa tr đáng yêu là mt đa tr luôn mm cười và biết nói li cm ơn.

2.2 Dạy trẻ tính tự lập, kỉ luật từ nhỏ

Nht tr em xách theo rt nhiu loi túi ti trường: Túi sách v, túi bao ngoài, túi dng c ăn ung, hp dng c ăn ung, túi qun áo, túi đng qun áo s thay, túi đng qun áo sau khi thay ra và túi giày. Mi loi túi li có quy đnh v kích c khác nhau. Điu đáng ngc nhiên là cha m Nht s đ chúng t xách đ ca mình. Đây cũng là yêu cu t phía nhà trường. Dn dn tr t ý thc rng đó là công vic ca mình.
Ban đu chúng có th làm rt chm và chưa thun thc. Tuy nhiên chính điu này s  to cho chúng thói quen t lp và t qun lý nhng công vic cá nhân.
Ngoài ra nhng chiếc túi mang theo bên mình khiến tr em luôn ý thc được vic phân loi đ dùng và thm chí là phân loi rác. Nh vy mà  tính k lut ca tr em Nht Bn được các em rèn luyn mt cách bài bn và cht ch.
Quan đim giáo dc ca Nht cho rng, điu gì tr t làm được thì khuyến khích tr t làm theo tng la tui. Vì thế tr bt đu được đ cho t ăn t khi bt đu hơn 1 tui, t mc qun áo khi được gn 2 tui, t đi dày, t dn đ chơi ca mình sau khi chơi xong …Các cô ch giúp đ tr ch không hoàn toàn làm thay.
S giáo viên ph trách trong mt lp mm non cũng ít. Mt lp mm non ln t 10-30 tr thường ch có 1-2 giáo viên ph trách. Lí do bi vì các bé t lp cao và sinh hot theo quy c

2.3 Giáo dục thông qua trải nghiệm thực tế và cuộc sống gần gũi hàng ngày

Quan đim cơ bn ca giáo dc Nht Bn là: “To điu kin ti đa đ tr t tri nghim và khám phá”.
Tr em Nht được tham gia rt nhiu hot đng như dã ngoi,trng cây …”. Các bé được trc tiếp trng lúa hoc các loi rau c trong vườn cây hoc bn hoa ca trường. Các bé s t gieo ht, chăm sóc, cho ti thu hoch,  có giáo viên hướng dn nhưng ch yếu là các bé t làm. Nh đó mà tr hiu được ni vt v ca nhng người nông dân cũng như thêm trân trng nhng sn phm mà chúng s dng hàng ngày và biết tiết kim.
Các giáo viên đây cũng quan nim rng đ tr t khám phá thế gii ,tr s nh lâu hơn. Điu này còn làm tăng s tò mò và tính ham hc hi cho tr.
Ngoài ra trường mm non Nht Bn cũng không h có lao công. Các bé s phi phân chia nhau đ làm các công vic như lau dn v sinh lp hc, thu dn  đ chơi,nhà ăn hay nhà v sinh. Qua đó cũng rèn cho chúng tinh thn trách nhim vi công vic được giao và ý thc gi gìn v sinh sch s.

 2.4 Trẻ được rèn luyện sự tự tin và tính hòa đồng thông qua các trải nghiệm

Tr được cha m cho tham gia bui cm tri qua đêm trường do nhà trường t chc. Nh đó  s t tin, lòng dũng cm cũng như tinh thn tp th được tôi luyn ngay t khi còn nh. Tr t ra vô cùng hng thú và đ li trong chúng nhng n tượng sâu sc.
Tr còn được tham gia vào các đi hi th thao ln nh ngay khi chưa đy mt tui. Chúng đu rt t tin và bn lĩnh khi thi đu trước đám đông.
trường hc, các trò chơi tp th luôn được ưu tiên. Chúng tha sc vui đùa và tham gia các hot đng theo nhóm. Không tn ti bt kỳ s phân bit hay kì th nào, chúng hc được cách giúp đ người khác cùng tiến b cũng như hòa đng vi tt c mi người.

2.5  Chú trọng đến phát huy ưu điểm của từng cá nhân cũng như tôn trọng ý kiến của trẻ

Tr em Nht có quyn la chn nhng môn mình thích và làm nhng gì mình cm thy hng thú. Chúng cũng có nhiu cơ hi đ khám phá bn thân thông qua nhng bui ngoi khóa  như nu ăn, thi đu th thao. Nh đó mà tr không có cm giác s hc cũng như áp lc v đim s
Cha m cũng thường to điu kin cho tr được t do bày t ý kiến cũng như suy nghĩ riêng ca mình. Sau mi bui đi hc v, tr thường được cha m hi v bui hc trường, và t do bày t suy nghĩ ca riêng mình.
Trong thi gian trường các bé được t do chơi và làm th mình thích. Các cô giáo hoàn toàn không can thip vào quá trình vui chơi ca tr, ch đng t xa quan sát và h tr khi cn thiết… 
Đ chơi trong trường cũng vô cùng phong phú và đa dng . Chúng đu có đc đim chung là giúp tr phát trin trí thông minh và kh năng sáng to. Tr s phi suy nghĩ, tìm tòi cách chơi, cách kết hp nhng th có sn trong lp hc hoc ngoài sân đ có được nhng trò chơi thú v.

2.6  Rèn luyện thể chất cho trẻ

“Lý do chúng tôi gi con đến hc mu giáo là đ b bnh.”
Đây là câu tr li ca các bà m Nht khi được hi v vn đ đau m ca tr khi đi hc. Điu đc bit là dù mùa đông có lnh đến c nào thì tr em vn mc qun short( qun đùi) đi hc. Điu này giúp chúng d dàng tham gia vào các hot đng trường.  
Đng thi kh năng chu đng là điu rt cn thiết, mang tính sng còn mt đt nước có nhiu thiên tai và khí hu khc nghit như Nht Bn.
Cha m Nht được khuyến khích không nên bao bc tr quá k càng. Chúng được tri nghim vi nhiu điu kin khác nhau. Đây cũng là mt hình thc đ rèn luyn th lc và sc đ kháng.

Điu đáng s không phi tr b m, mà tr đi hc cn được vui v và hc được nhiu điu t thế gii bên ngoài.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online