Khuôn mặt của Nhật Bản” Chân dung in trên tờ tiền mới là nhân vật nào? Lý do thay đổi thiết kế là gì?

T tin giy ngân hàng Nht Bn sẽ được in mi vào năm 2024. Đây là mt s đi mi ln trong đó chân dung các nhân vt trên t tin được làm mi vi tt c các t tin có mnh giá 10.000 yên, 5000 yên và 1000 yên. Trong bài viết này, tôi sẽ gii thích cách thay đi tin giy mi.

Image result for Khuôn mặt của Nhật Bản" Chân dung in trên tờ tiền mới là nhân vật nào? Lý do thay đổi thiết kế là gì?


Các ngân hàng sẽ được in tin mi vào na đu năm 2024

Tin giy mi ca Nht Bn, d kiến sẽ được phát hành cho trin vng ca na đu năm tài chính 2024. Đây sẽ là ln in mi đu tiên sau 20 năm k t năm 2004. Vi t tin mi, các bin pháp chng gi mi sẽ được thc hin và ci thin tính phân bit gia các loi tin.

Kiu dáng đã được thiết kế li c mt trước và mt sau, nhưng kích thước vn như tin hin ti.

Sau thế chiến th hai, t tin 10000 yên xut hin ln đu tiên vào năm 1958, và sau đó đã được làm mi vào năm 1984 và 2004.

T 5000 yên được in mi vào các năm 1957, 1984, 2004 và t 1000 yên được gia hn ln lượt vào các năm 1945, 1950, 1963, 1984 và 2004.

Lý do chính cho vic đi mi là chng tin gi và thiết kế ph biến và ln này cũng vy. Có th thy rng nó được in mi khong 20 năm mt ln.

Ngoài ra, bn có biết tui th ca t tin giy không? Tui th trung bình ca tin giy là khong 4 đến 5 năm đi vi t 10.000 yên, và khong 1 đến 2 năm đi vi t 5000 yên hoc 1000 yên được s dng thường xuyên. Tôi nghĩ rng có nhiu người cm thy rng nó ngn đến không ng.

Cc in n quc gia hàng năm gi khong 3 t t tin cho ngân hàng Nht Bn và nhng t tin mi được sn xut và trao đi theo trình t đ đáp ng nhu cu tin t.

Nó sẽ thay đi như thế nào và lý do là gì?

Ngoài mu “sukiire” hin ti, mt mu hình sukiire mi có đ nét cao sẽ được đưa vào t tin mi như mt bin pháp chng tin gi mi. Sukiire được gi là “sukashi”, mt k thut th hin s khác bit v đ bóng bng cách thay đi đ dày ca giy.

Ngoài ra, nh ba chiu s dng công ngh mi nht cũng sẽ được áp dng. Hình nh ba chiu sc sẽ được gii thiu trên t 10.000 yên và t 5000 yên, và hình nh ba chiu tiên tiến loi vá vi hình nh 3D chân dung xoay sẽ được gii thiu trên vé 1000 yên. Vic áp dng hình nh ba chiu kiu miếng dán được cho là sẽ là ln đu tiên trên thế gii dành cho t tin ngân hàng.

Ngoài ra, đ nâng cao tính phân bit, hình dng ca du hiu có th nhn biết bng cách chm ngón tay được thay đi, cách sp xếp ca tng loi vé được thay đi, tăng mnh giá, thay đi hình ba chiu và v trí chèn cho tng loi mnh giá.

S serial, là s sê-ri, cũng được lên kế hoch thay đi t s lượng ti đa hin ti là 9 ch s thành 10 ch s.

Chân dung ca t tin mi là ai?

T đây, chúng ta hãy nhìn vào chân dung ca t tin mi.

T 10.000 yên t Fukuzawa Yukichi thành Shibusawa Eiichi

Trong d lut mi, chân dung ca t 10.000 yên sẽ được đi t Fukuzawa Yukichi thành Shibusawa Eiichi, và ga Tokyo (tòa nhà ga Marunouchi) sẽ được thiết kế mt sau.

Shibusawa Eiichi (1840-1931) được biết đến là mt doanh nhân đt nn móng cho ch nghĩa tư bn hin đi. Sau khi làm vic ti B Tài chính (hin nay là B Tài chính), ông đã tham gia vào vic thành lp ngân hàng quc gia Daiichi (hin là ngân hàng Mizuho) tui 33, và gi chc v giám sát chung.

Sau đó, các dch v tài chính như ngân hàng Nippon Kogyo (hin là ngân hàng Mizuho), Nippon Yusen, khách sn Teikoku, bia Sapporo (hin là Bia Sapporo), thành ph nông thôn (hin là h thng Tokyu), s giao dch chng khoán Tokyo (hin là s giao dch chng khoán Tokyo), và TEPCO, ông đã góp phn thành lp và điu hành các công ty trong rt nhiu lĩnh vc như giao thông vn ti, thương mi và công nghip, nông lâm ngư nghip.

Theo t chc k nim Shibusawa Eiichi, có 653 công ty và t chc trc tiếp tham gia vào Shibusawa. Ông cũng tích cc trong các hot đng đóng góp xã hi, và tham gia vào vic thành lp hi ch thp đ Nht Bn, vin đào to lut thương mi (hin nay là Đi hc Hitotsubashi) và Đi hc Doshisha.

Nhà ga Tokyo mt sau là mt tòa nhà lch s được hoàn thành vào năm 1914 và đi din cho thi kỳ Minh Tr và Taisho, và tòa nhà ga Marunouchi được ch đnh là tài sn văn hóa quan trng ca quc gia.

T 5000 yên t Ichiyo Higuchi đến Umeko Tsuda

Chân dung ca t tin 5000 yên đã được đi t Ichiyo Higuchi thành Umeko Tsuda, và hoa t đng được thiết kế mt sau.

Umeko Tsuda (1864-1929) là mt nhà giáo dc được cho là người tiên phong trong giáo dc tr em gái Nht Bn. Năm 1871, khi mi 6 tui, bà đã đi du hc vi tư cách là thành viên ca đoàn thanh tra phương Tây “Iwakura Mission” và tri nghim s khác bit v đa v ca ph n gia các nước khác và Nht Bn. Sau khi du hc Hoa Kỳ mt ln na, bà đã n lc trong giáo dc đi hc cho ph n, chng hn như ging dy ti mt trường n sinh Nht Bn, và thành lp trường Anh ng dành cho n (hin là Đi hc Tsuda Juku) vào năm 1900.

Hoa t đng là mt loài hoa đã ph biến t lâu Nht Bn, loài hoa này đã xut hin Kojiki và Manyoshu vào thi c đi.

T 1000 yên t Hideyo Noguchi thành Shibasaburo Kitasato

Chân dung ca t tin 1000 yên đã được thay đi t Hideyo Noguchi thành Shibasaburo Kitasato, và “sóng ngoài khơi Kanagawa” được thiết kế mt sau.

Shiba Saburo Kitasato (1853-1931) là mt bác sĩ y khoa người Nht Bn, người đã đóng góp rt nhiu vào s phát trin ca y hc d phòng và y hc bnh truyn nhim, chng hn như thiết lp liu pháp huyết thanh cho bnh un ván.

Sau khi hc ti trường y Kumamoto (hin nay là trường y thuc Đi hc Kumamoto), ông du hc Đc năm 1886, phát hin ra kháng th min dch chng un ván, và thành lp liu pháp huyết thanh. Sau khi tr v Nht Bn, ông làm công vic phòng chng các bnh truyn nhim và nghiên cu v vi khun hc, và đã lp được nhiu thành tu như m bnh vin ng đu tiên Nht Bn và phát hin ra vi khun gây hi.

Ngoài vic thành lp vin Kitasato tư nhân (hin nay là vin Kitasato, cơ quan m ca Đi hc Kitasato) bng chi phí ca mình, ông còn được biết đến là ch tch đu tiên ca hip hi y khoa Dainippon (hin là hip hi y khoa Nht Bn).

mt sau là tác phm ca Katsushika Hokusai, mt ha sĩ Ukiyo t thi Edo.

Hãy tìm hiu v “tin giy mi” vi tư cách như mt văn hóa tin ca người ln. Mi người đang kêu gi qung bá thanh toán không dùng tin mt. Nht Bn, vn còn nhiu tình hung s dng tin mt, và vic phát hành các t tin mi đã tr thành mt ch đ ln qua nhiu thế h. Hãy tiếp thu vng chc văn hóa liên quan đến tin bc, chng hn như chân dung người đàn ông vĩ đi đã in trên đó.

Nguồn Tiếng Nhật

Click ➡ Học tiếng Nhật online