Chính sách kinh tế của Nhật Bản thời kỳ hậu Abe

Chính sách kinh tế Abenomics và bi cnh kinh tế Nht Bn

Image result for Chính sách kinh tế của Nhật Bản thời kỳ hậu Abe

Ngày 28/8, Th tướng Nht Bn Abe Shinzo đã tuyên b t chc do sc khe không đm bo. Trong ba cái tên được nhc đến đ kế v Th tướng Abe, Chánh văn phòng Ni các Suga Yoshihide ni lên như mt đi th nng ký. Theo h thng chính tr ca Nht Bn, lãnh đo đng cm quyn, hin là đng Dân ch t do, s tr thành Th tướng Nht Bn. Trước cuc b phiếu tìm người lãnh đo ca đng này, Chánh văn phòng Ni các Suga nhn được s ng h ca 5 trên 7 phe phái ln trong đng. Hôm nay, ông Cho Yong-chan, Giám đc Vin nghiên cu kinh tế M-Trung, phân tích tương lai chính sách kinh tế ca ông Abe (còn được gi là Abenomics) và liu căng thng kinh tế gia Hàn Quc và Nht Bn có thay đi sau khi Th tướng Abe ri ghế quyn lc.

Dưới thi Th tướng Abe cm quyn, giá c phiếu đã tăng gp đôi, giá tr đng yên Nht gim và t l tht nghip gim mt na. Tuy nhiên, nhìn chung, nn kinh tế Nht Bn không my sáng sa vi tc đ tăng trưởng ti t nht trong 65 năm, thp hơn nhiu so vi mc tiêu tăng trưởng 2%. Ch s lm phát giá tiêu dùng vn gim chân mc 0%, cách xa mc tiêu 2%. Th trường vic làm đã b đóng băng, lương bình quân đu người gim 3,5%. Nn kinh tế Nht Bn đang chìm trong tình trng gim phát và s không đt được mc tiêu tăng trưởng Tng sn phm quc ni (GDP) 600.000 t yên (5.650 t USD) năm 2020. Cho dù tân Th tướng lên nm quyn, chính sách kinh tế ca Nht Bn cũng khó có th ci t mnh m. Đó là bi thi gian cm quyn ca tân Th tướng quá ngn. Đc bit, gia cuc khng hong ca đi dch COVID-19, khó có th trông ch vào mt vòng tun hoàn đo đc như chính sách Abenomics theo đui, trong đó thu nhp ca doanh nghip được ci thin dn đến lương nhân viên tăng, thúc đy tiêu dùng.

Nhng hn chế ca chính sách kinh tế Abenomics

Nhiu chuyên gia công nhn chính sách kinh tế ca Th tướng Abe đã thi mt lung sinh khí mi vào nn kinh tế Nht Bn. Tuy nhiên các bin pháp kích thích cũng bc l nhiu hn chế trong đi dch COVID-19. Đim ct lõi ca chính sách Abenomics là to nên vòng tun hoàn kinh tế như thành tích kh quan ca các doanh nghip Nht Bn s làm tăng thu nhp lao đng, giúp tăng chi tiêu và đu tư. Tuy nhiên, vn đ ch li nhun ca các doanh nghip không thc s dn đến tăng thu nhp, thm chí thu nhp bình quân đu người đã gim, ch s vt giá cũng gim chân ti ch. Đ tránh suy thoái kinh tế, Tokyo đã ban hành hai chính sách b sung sa đi. Chi tiêu ca Chính ph Nht Bn năm nay d kiến đt con s k lc 160.300 t yên (1.500 t USD). T l n trên GDP ca Nht Bn d kiến lên ti 56,3%, cao nht t trước đến nay; thâm ht tài khóa d đoán t 2,6% năm ngoái lên ti 12,6% GDP. Ông Cho Yong-chan phân tích.

Chính sách kinh tế Abenomics đt ra “ba mũi tên” gm ni lng đnh lượng, trin khai chi tiêu tài khóa ch đng và chiến lược tăng trưởng phc hi đu tư tư nhân thông qua ci cách cơ cu. Tht không may, c ba mũi tên phóng ra đang đi quá xa mc tiêu. Và mũi tên th tư, kế hoch t chc Thế vn hi mùa hè Tokyo 2020 đã rơi trước khi chm ti mc tiêu. Trong kch bn tt nht, GDP ca Nht Bn s tăng trưởng -6%, và trường hp ti t nht là tăng trưởng -16%. 30% doanh nghip niêm yết trên sàn chng khoán Nht Bn đang chng kiến li nhun kinh doanh gim. Xét theo năng sut lao đng bình quân đu người, Nht Bn ch đng th 21 trên 36 nước thành viên T chc Hp tác và phát trin kinh tế (OECD) năm 2018, gim liên tc k t khi chính sách kinh tế Abenomics ra đi năm 2012.

Nguy cơ khng hong ngoi hi và v n chính ph thp

Nn kinh tế ln th ba thế gii đã chng kiến mc gim k lc trong quý II năm nay. Đây là ln đu tiên GDP ca Nht Bn gim ba quý liên tiếp k t năm 2011, thi đim din ra trn đng đt kinh hoàng phía Đông nước này. Mt nn kinh tế được coi là suy thoái nếu tăng trưởng âm hai quý liên tiếp. Nht Bn dường như đang rơi vào suy thoái nhanh hơn các nn kinh tế ln khác như M, Trung Quc. Mc dù vy, thế mnh ca Tokyo là không phi lo ngi v khng hong ngoi hi và v n chính ph. Ông Cho Yong-chan cho biết.

N công ca Nht Bn đã vượt quá 1.100.000 t yên (10.350 t USD) trong khi tin thuế thu được ch là 62.000 t yên (580 t USD), tc ch bng mt phn 18 s n. Nếu gp phi tình cnh tương t, mt doanh nghip tư nhân chc chn s b phá sn ngay lp tc. Song Tokyo chưa bao gi chng kiến mt cuc khng hong tin t do d tr ngoi hi lên ti 1.370 t USD, ln nht thế gii. Trái phiếu Chính ph Nht Bn đang được lưu hành là khong 964.000 t yên (9.070 t USD); 90% trong s đó do các doanh nghip và người dân nm gi. Ngay c khi mt s ngân hàng ln phá sn, Tokyo vn có th cho vay tin bng cách cho phép Ngân hàng trung ương in thêm tin, tc Nht Bn có ri ro tín dng thp.

Chính sách kinh tế ca tân Th tướng Nht Bn

Tân Th tướng Nht Bn s ch nm quyn trong thi gian còn li ca nhim kỳ ông Abe Shinzo. Trong tuyên b ng c chc Th tướng ngày 2/9 va qua, Chánh văn phòng Ni các Suga Yoshihide khng đnh s tiếp tc kế tha chính sác kinh tế Abenomics. Theo nhiu chuyên gia, chính quyn tân Th tướng khó mà tha nhn tht bi ca chính sách Abenomics. Đó là bi đng cm quyn Dân ch t do nhn thc được rng vic tha nhn tht bi có nghĩa là chính sách Abenomics đã khiến người dân Nht Bn nghèo đi.

Có th, Chánh Văn phòng Suga s tiết l chiến lược kích thích các nn kinh tế đa phương, mt chính sách mà ông coi trng t trước. Ông cũng d kiến s đ xut ct gim phí vin thông, điu tng được nhn mnh năm 2018. Vi Hàn Quc, vn đ đáng quan tâm là liu xung đt kinh tế gia Seoul và Tokyo có được gii quyết hay không. Trong khi Th tướng Abe theo đui tư tưởng và quan đim chính tr cng rn, thì Chánh văn phòng Suga li được đánh giá là mt chính khách thc tin. Ông Cho Yong-chan nhn đnh.

Tương lai ca xung đt kinh tế Hàn-Nht

Ông Shinzo Abe và ông Yoshihide Suga (trái) /// Ảnh: AFP

Lp ch trng ca ông Abe đ li trong mt năm, tân Th tướng Nht Bn d kiến s tp trung vào các bin pháp đi phó vi đi dch COVID-19. Ngay c khi mt v Th tướng mi được bu vào tháng 10 năm sau, mc tiêu hàng đu vn là khc phc tình trng gim phát. Tân Th tướng chc chn s phi s dng các chính sách kích cu ni đa thông qua ni lng tin t hoc các bin pháp tài khóa ch đng. Bt kỳ ai tr thành Th tướng cũng s không có cách tiếp cn mm mng vi Hàn Quc. Các thành viên nng ký trong đng cm quyn Dân ch t do đu phn đi Hàn Quc tham gia Hi ngh thượng đnh nhóm 7 nước công nghip phát trin (G7). H cũng nhn mnh phi có bin pháp mnh m chng li Hàn Quc nếu Seoul bán tài sn ca các doanh nghip Nht Bn liên quan đến cưỡng ép lao đng thi chiến. Vi nhng người lãnh đo theo đường li cng rn, chính quyn mi ca Nht Bn chc chn s là phiên bn th hai ca chính quyn Abe.

Mt s nhà phân tích d đoán quan h Hàn-Nht s khó có bước thay đi đt phá sau khi Chính ph Suga lên nm quyn. Tuy nhiên, kh năng cao s din ra cuc gp thượng đnh gia Tokyo và Seoul bi  Hàn Quc đang thúc đy Hi ngh thượng đnh Hàn-Trung-Nht vào cui tháng 11. Mt s khác t ra lc quan v trin vng ca ngành công nghip ô tô, chíp bán dn và đin thoi di đng ca Hàn Quc trên th trường toàn cu, tn dng kh năng cnh tranh v giá c do xu thế đng yên mnh. Trong k nguyên ca tân Th tướng Nht Bn, Seoul và Tokyo hy vng có th tìm kiếm li thoát đ chm dt xung đt kinh tế gia hai nước.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online