Cách giáo dục trẻ em của Nhật Bản

Image result for Cách giáo dục trẻ em của Nhật Bản kênh 14

T lâu, Nht Bn vn được coi là mt quc gia có nn giáo dc chun mc khi tr em được phát trin đy đ c v nhân cách và kiến thc. Vy điu gì đã làm nên mt nn giáo dc tuyt vi như vy cho đt nước này?

Người Nht Bn luôn ni tiếng vì kiến thc, tui th, s lch thip và thái đ sng tt. Nhng câu chuyn v cuc sng ca người dân Nht Bn, t nhng thói quen nh nht cho đến tư tưởng ca c cng đng luôn khiến mi người ngưỡng m.

Đ đt được nhng thành tu v khía cnh con người, đt nước mt tri mc đã đu tư vào nn giáo dc toàn dân t nhng thế k trước đ gi đây, nhiu người phi ng mũ thán phc v nn giáo dc được coi là chun mc này.

Vy có điu gì bí mt khiến nn giáo dc Nht Bn tr thành hình mu lý tưởng cho c thế gii hc tp?

Hc làm người trước khi hc đ ly kiến thc

Ti các trường hc Nht Bn, hc sinh không phi thi cho ti khi lên lp 4 (10 tui). Trên thc tế, các em ch phi làm các bài kim tra nh.

Người Nht tin rng 3 năm đu cp 1 là thi đim đ tr nh rèn luyn nhân cách, xây dng nhng đc tính tt và phát trin con người theo hướng toàn din.

Tr em được hc cách tôn trng người khác, yêu thương đng vt và thiên nhiên. Nhà trường cũng dy cho các em cách sng rng lượng, cm thông và biết chia s.

Năm hc bt đu t mùng 1/4

Trong khi các trường trên toàn thế gii thường bt đu vào tháng 9 hoc tháng 10 thì tr em Nht Bn ti trường vào tháng 4. Thi gian cho năm hc mi cũng trùng vi thi đim hoa anh đào n r trên khp nước Nht Bn.

Đó chính là lý do người Nht chn thi đim đó đ bt đu mt năm hc mi, mt bước tiến mi trong cuc đi ca hc sinh.

Image result for Năm học bắt đầu từ mùng 1/4

Phn ln các trường hc ti Nht Bn không thuê lao công. Hc sinh s phi t làm v sinh và dn dp trường hc

Ti các trường hc Nht Bn, hc sinh phi t mình dn dp lp hc, căng tin và thm chí c toilet. Trong khi làm, các em được chia thành các nhóm nh và luân phiên trc nht trong năm. Đây là cách đ giúp các em rèn luyn kh năng làm vic nhóm.

Bên cnh đó, nhng công vic tưởng chng như bn thu, đ m hôi vt v đó s giúp các em biết tôn trng công vic ca người khác và thành qu lao đng ca bn thân.

10 điều đặc biệt của nền giáo dục Nhật Bản khiến cả thế giới ghen tị - Ảnh 3.

Ti các trường hc Nht Bn, ba trưa được phc v vi 1 thc đơn tiêu chun và hc sinh s ăn trong lp hc

Nn giáo dc Nht Bn luôn n lc hết mình đ đm bo tr em được ăn ung khe mnh và có các ba ăn đ cht dinh dưỡng. Ti các trường công, ba ăn luôn được chế biến theo nhng quy chun v dinh dưỡng bi các đu bếp và chuyên gia dinh dưỡng.

Hc sinh s ăn cùng nhau và vi giáo viên. Nh vy, kh năng gn kết các hc sinh trong lp s cao hơn nhiu.

10 điều đặc biệt của nền giáo dục Nhật Bản khiến cả thế giới ghen tị - Ảnh 4.

Các lp hc thêm rt ph biến ti Nht Bn

Đ chun b vào mt trường cp 3 tt, phn ln hc sinh Nht Bn thường đi hc thêm các trung tâm bên ngoài sau gi hc. Các lp hc như vy được t chc vào bui ti.

Vic hc sinh Nht Bn tr v nhà vào ti mun sau các lp hc thêm là điu hoàn toàn bình thường. Ngoài vic hc 8 tiếng trên lp, các em s hc thêm bên ngoài, k c trong kì ngh hay cui tun.

10 điều đặc biệt của nền giáo dục Nhật Bản khiến cả thế giới ghen tị - Ảnh 5.

Ngoài các môn hc truyn thng, hc sinh Nht Bn phi hc thư pháp và thi ca

Thư pháp Nht Bn hay còn gi là Shodo gn lin vi hình nh cây bút tre chm trong nghiên mc đ viết lên nhng t giy go tng nét ch un lượn. Vi người Nht, Shodo là 1 môn ngh thut không còn quá ph biến.

Haiku thì khác; đây là mt th loi thơ truyn thng s dng li biu đt đơn gin đ truyn ti nhng thông đip sâu sc. Tr em Nht Bn phi hc nhng điu trên đ th hin s tôn trng vi văn hóa và truyn thng lâu đi ca đt nước.

10 điều đặc biệt của nền giáo dục Nhật Bản khiến cả thế giới ghen tị - Ảnh 6.

Gn như hc sinh nào cũng phi mc đng phc ti trường

Hu như tt c hc sinh Nht Bn phi mc đng phc ti trường. Trong khi mt vài trường có đng phc riêng thì mu đng phc truyn thng ph biến là áo kiu quân đi cho nam và đng phc thy th cho n.

Đng phc là 1 yếu t quan trng giúp loi b rào cn xã hi trong trường hc cho tr em. Bên cnh đó, mc đng phc cũng giúp nâng cao tính cng đng cho hc sinh Nht Bn.

10 điều đặc biệt của nền giáo dục Nhật Bản khiến cả thế giới ghen tị - Ảnh 7.

T l hc sinh đi hc đy đ, đúng gi Nht Bn là 99,99%

Có l bt c ai trong chúng ta cũng có mt vài ln trn hc. Tuy nhiên, hc sinh Nht Bn gn như ít khi b lp hay đi mun. Và có khong 91% hc sinh cho biết h chưa bao gi b qua nhng điu giáo viên ging trên lp. Qu là mt con s quá n tượng.

10 điều đặc biệt của nền giáo dục Nhật Bản khiến cả thế giới ghen tị - Ảnh 8.

Hc sinh Nht Bn phi tham d 1 kỳ thi quan trng quyết đnh tương lai ca mình

Cui trung hc, hc sinh Nht phi tham d 1 kỳ thi quan trng quyết đnh tương lai ca các em. Mi hc sinh có th la chn np vào 1 trường mà các em mun, tùy vào quy đnh đim s mi trường.

T l cnh tranh Nht rt cao khi ch có 76% hc sinh tt nghip trung hc tiếp tc hc lên bc đi hc. Do vy, áp lc trước kì thi là rt ln ti đt nước này.

10 điều đặc biệt của nền giáo dục Nhật Bản khiến cả thế giới ghen tị - Ảnh 9.

Nhng năm hc đi hc là “kỳ ngh” tuyt vi nht trong cuc đi sinh viên Nht Bn

Sau khi đã tri qua “kỳ kim tra đa ngc”, như nhng gì các em thường đùa nhau v kỳ thi vào đi hc, sinh viên Nht Bn thường dành chút thi gian đ ngh ngơi.

Ti Nht, đi hc được xem như khong thi gian tuyt vi nht trong cuc đi các em hc sinh. Người Nht vn xem đây là “kỳ ngh” cho hc sinh trước khi bt đu công vic.

10 điều đặc biệt của nền giáo dục Nhật Bản khiến cả thế giới ghen tị - Ảnh 10.

Theo Kênh 14

Click ➡ Học tiếng Nhật online