Các nhân vật xuất hiện trên tờ tiền Nhật

Cũng như các quc gia khác, Nht Bn trang trí cho đng tin ca mình bng hình nh các danh nhân, danh lam thng cnh và kiến trúc đc trưng ca h. Tht thú v khi bn có th hiu phn nào văn hóa, con người ca mt quc gia qua đng tin ca h. K t sau Thế chiến II, Nht đã phát hành bn mnh giá tin giy, hin ti ch còn ba trong bn loi này được lưu hành. Dưới đây là mt s thú v v tin giy ca Nht.

Đng mười ngàn yên Nht (1 man)

  –  Tên tiếng Nht: ¥10.000 (一万円 – ichi man en)

  –  Phát hành: 11/2004

Tìm hiểu các nhân vật lịch sử trên tờ tiền Nhật Bản – Seishin

Tin giy 10.000 yên Nht hin hành

 

  –  Hình mt trước: Fukuzawa Yukichi (1835-1901), nhà văn, dch gi, doanh nhân và nhà báo, nhà hot đng nhân quyn. Ông là người sáng lp Đi hc Keio, mt trong nhng trường đi hc tư thc uy tín nht Nht Bn và là tác gi ca tác phm Gakumon ni tiếng. Bên cnh đó ông còn là mt trong nhng nhân t chính phong trào hin đi hóa Nht Bn, được coi là “Voltaire ca Nht Bn”.

  –  Hình trên mt sau: Tượng phượng hoàng (hoo), Byodoin. Tác phm điêu khc này nm trong Phượng Hoàng Đường – kiến trúc nguyên thy cui cùng ca ngôi chùa Pht giáo thành ph Uji (Kyoto). Có mt trong mt s thn thoi phương Đông, phượng hoàng tượng trưng cho đc hnh, ân sng và tái sinh.

 

Đng năm ngàn yên Nht

  –  Tên tiếng Nht: ¥5.000 (五千円 – go sen en)

  –  Phát hành: 11/2004

Các nhân vật lịch sử được in trên tờ tiền Nhật Bản - Nhật Ngữ Tâm Việt

Tin giy 5.000 yên Nht hin hành

 

  –  Hình trên mt trước: Ichiyo Higuchi (1872-1896), nhà thơ và nhà văn truyn ngn Nht Bn. Bà là nhà văn n đu tiên ni bt Nht Bn theo phong cách hin đi và là ngun cm hng cho hàng triu ph n Nht. Bà có tng cng 21 tác phm được sáng tác trong vn vn 14 tháng trước khi bà qua đi vì bo bnh. Nhng tác phm được xut bn trong thi kỳ Meiji vn có tác đng ln đến văn hc đương đi Nht Bn như Takekurabe và Nigorie. Bà qua đi vì bnh lao năm 24 tui.

  –  Hình mt sau: Hoa Iris t tác phm Kakitsubata-zu, ca ngh sĩ Ogata Korin (1658-1716)

 

Đng hai ngàn yên Nht

  –  Tên tiếng Nht: ¥2.000 (二千円 – ni sen en)

  –  Phát hành: 7/ 2000

Các nhân vật được in trên tờ tiền Nhật là ai? - JAPO - Cổng thông tin Nhật Bản

Tin giy 2.000 yên Nht hin nay không còn được lưu thông

 

 –  Hình mt trước: Đây là loi tin giy duy nht không in hình người, mà là mt kiến trúc. Đó là Shureimon, mt cánh cng được xây dng t năm 1527 đến năm 1555 ti Naha (Okinawa), được coi là báu vt quc gia vào năm 1933. B phá hy trong Thế chiến II và được xây dng li vào năm 1958. Công trình này được UNESCO công nhn là di sn văn hóa thế gii vào năm 2000.

  –  Hình mt sau: Mt cnh trong Câu chuyn v Genji và mt bc chân dung ca tác gi ca nó, Murasaki Shikibu (973? -1031?). Cun sách được viết vào đu thế k th 9, trong thi kỳ Helan và được coi là cun tiu thuyết văn hc đu tiên trên thế gii.

  –  Thông tin khác ngoài l : T 2.000 yên tương đi hiếm so vi các loi tin giy khác, vì chúng không còn được in. Và hin nhiên các cây ATM cũng không nhn din được chúng. Loi tin này được ra mt vào năm 2000 đ k nim thiên niên k mi và cũng đ k nim hi ngh thượng đnh G8 được t chc ti Okinawa và Kyushu.

 

Đng mt ngàn yên Nht

  –  Tên tiếng Nht: ¥1.000 (一千円 – sen en)

  –  Phát hành: 11/2004

Các nhân vật được in trên tờ tiền Nhật là ai? - JAPO - Cổng thông tin Nhật Bản

Tin giy 1.000 yên Nht hin hành

 

  –  Hình trên mt trước: Hideyo Noguchi (1876-1928). Sinh ra tnh Fukushima, ông đã đến Hoa Kỳ đ tiến hành nghiên cu vi khun. Ông được biết đến vi nghiên cu v các bnh, bao gm st vàng da và giang mai. Trong khi nghiên cu bnh st vàng da châu Phi, ông mc bnh và qua đi Gold Coast (nay là Ghana) tui 51.

  –  Hình trên mt sau: Núi Phú Sĩ, hoa anh đào và H Motosu, tnh Yamanashi. Chúng được coi là biu tượng ca v đp t nhiên ca Nht Bn.

 

  Có th trao đi tin giy b hư hng, rách hay không?

   Tin giy b hư hng hoc bn có th được trao đi ti Ngân hàng Nht Bn Nihonbashi, Tokyo hoc mt trong 32 chi nhánh trong nước. (Trao đi cũng có th được thc hin ti các t chc tài chính thương mi.)

Tùy vào mc đ hng, rách ca tin giy mà giá tr đi có th khác nhau

 

Trong hình trên, bn có th thy mc đ tin giy b hng nào có th được đi vi nguyên giá tr, bng mt na giá tr hoc không th đi tr.

️ Nếu 2/3 tr lên ca t tin vn còn, nó có th được đi mt t khác cùng mnh giá.

Nếu có nhiu hơn 2/5 và ít hơn 2/3, nó có th được đi sang mt na mnh giá

Nếu ít hơn 2/5 thì rt tiếc, nó không th đi na.

 

K-sei hy vng nhng thông tin trên s giúp ích ít nhiu cho các bn. Ngoài ra, các bn có th tìm hiu thêm thông tin khác v tin t Nht Bn ti đây.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online