7 sự thật thú vị về lịch sử Nhật Bản mà bạn chưa biết ( Phần 2)

  1. Tng có 5000 tòa lâu đài

Xuyên sut lch s Nht Bn là s bt n chính tr bi s các c lãnh th ca các lãnh chúa, đi kèm là nhng cuc ni chiến dai dng kéo dài t 1467 đến 1603. Thành trì, lâu đài được xây dng liên tc đ phc v chiến tranh, bo v lãnh th. Đến cui thi kỳ, toàn nước Nht có khong 5000 tòa lâu đài.

Lch s nước Nht sau đó bước vào thi kỳ hưng thnh và n đnh dưới s cai tr Mc Ph, lâu đài dn tr nên mt đi vai trò ban đu. Đến nhng năm 1860, nước Nht đi vào thi kỳ đi canh tân khi Thiên Hoàng dn ly li quyn lc và xóa s Mc Ph cùng tng lp samurai, đ tránh hu ha mà hu hết nhng tòa lâu đài đu b phá b.

Hin nay ch còn vài tòa lâu đài mang tính biu tượng còn tn ti, và chính quyn đang trong quá trình xây dng và trùng tu li nhng di tích trên nn đt cũ.

lich su nhat ban osaka castle - elle viet nam

Lâu đài Osaka.

  1. Nht Bn phát trin công ngh in màu t năm 1765

lich su nhat ban - elle viet nam 1

Người Nht bt đu sn xut bn g in màu t năm 1765, k thut này sm được áp dng và vic sn xut nhng cun tiu thuyết tranh, ni bt nht là Gesaku mà trước đây ch mang hai màu mc trng-đen. Đây có th được xem là tin đ cho nhng cun truyn tranh ngày nay.

Tuy nhiên, k thut in này b tng lp quý tc xem là mt mi ha vì Gesaku là cun tiu thuyết mang nhng hình nh mang tính chế giu và gây tranh lun chính tr. Ci cách Kansei vào năm 1787 đã cm lưu hành Gesaku cũng như k thut in màu, nhng ngh nhân b trng pht rt nng.

lich su nhat ban - elle viet nam 4

  1. Người Nht to ra robot t nhng năm 1600

lich su nhat ban Karakuri - elle viet nam 3

K thut t đng hóa đã xut hin t rt sm trong lch s Nht Bn, đng h chy bng sc nước được phát minh ra t thế k th 8 là mt ví d đin hình. Đến thế k 17, Nht Bn phát minh ra nhng con búp bê cơ khí có tên là Karakuri, chúng có th trình din nhng c đng và múa nhng đng tác đơn gin. Và đến thế k 19, Karakuri được nâng lên mt tm cao mi khi nó có th phc v trà đo và bn cung.

lich su nhat ban Karakuri - elle viet nam 1

lich su nhat ban Karakuri - elle viet nam 2

  1. Mt mét vuông đt ti khu Ginza tng được đnh giá khong 30 triu Yên 

Vào năm 1988, vào thi đim cao trào ca nn kinh tế bong bóng Nht Bn thì qun Ginza, th ph thi trang sm ut ca Tokyo, được đnh giá đến 30 triu Yên (trên 6 t VND theo t giá bây gi) cho mt mét vuông. Và theo t giá thi lúc y, thì mt mu Anh đt ti khu vc này s có giá là 885 triu USD .

lich su nhat ban - ginza - elle viet nam 1

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online