3 điểm mạnh của mô hình giáo dục Nhật Bản

Thy cô và hc sinh cúi đu chào trước – sau tiết hc, các em t chia đ ăn, t ý thc gi v sinh, tham gia hot đng ngoi khóa… là nhng ưu đim ca mô hình giáo dc Nht Bn.

Áp dng mô hình giáo dc kiu Nht, trường Quc tế Nht Bn rèn luyn hc sinh c v mt kiến thc ln xây dng nhân cách.

Giáo dc đo đc

Ni dung kiến thc đo đc ca chương trình Nht Bn có nhiu s tương đng vi chương trình Vit Nam. Trường xem hc sinh là đi tượng trc tiếp kiến to tri thc. Thay vì nhn xét hành vi ca người khác, hc sinh t đánh giá hành đng ca bn thân đ trau di, hc hi. Hc sinh nêu cm nhn v ch đ mình đang hc, t đó có thái đ và cách ng x đúng đn trong giao tiếp. 

Hc sinh được hướng dn, rèn luyn các quy tc ng x vi mi người. Kiến thc v chào hi, dùng t, cách đng, ngi, ăn cơm, pha trà… không ch được dy lý thuyết mà còn thc hành theo gương các thy cô giáo mi ngày. T đó, kiến thc biến thành hành đng t nhiên và nuôi dưỡng t cht ca con người. 

Hc sinh còn được dy trước khi nói hay làm cn phán đoán đi tác ca mình s suy nghĩ, phn ng thế nào. Nói khác hơn là phi đt mình vào v trí ca người khác trước khi nói hay làm đ không gây tn thương h

truong Quoc te Nhat Ban anh 1

Chào hi đu và cui gi là điu bt buc trong giáo dc Nht Bn.

Giáo dc đo đc không ch thc hin qua các tiết dy mà xuyên sut mi hot đng. Các lp hc trong trường không có lp trưởng. Hàng ngày, hc sinh ln lượt thay phiên nhau làm các công vic điu hành lp. Tt c đu được tham gia các công vic như nhau, có cơ hi bc l và rèn luyn năng lc điu hành công vic chung. Các em có hn chế v k năng, năng lc s xóa dn mc cm và tng bước hòa đng vi tp th.

Hot đng xen kẽ trong gi hc

Sau gi hc sáng, trước khi ăn trưa, hc sinh làm v sinh lp hc, nht rác, lau chùi bàn ghế… Cui ngày hc, hc sinh có mt gi tham gia các câu lc b th thao, ngh thut. 

Hàng tun, các em s v sinh, quét dn trm dng xe buýt gn trường. Trong ba ăn hàng ngày, các em biết cách thay nhau chia thc ăn và t thu dn sau khi ăn xong. Các l hi c truyn ca Vit Nam, Nht Bn và trên thế gii, ngày hi th thao, liên hoan văn ngh và các bui dã ngoi cũng thường xuyên được t chc.

truong Quoc te Nhat Ban anh 2

Hc sinh trường Quc tế Nht Bn nói “itadakimasu” như mt li mi trước ba ăn.

Tt c hot đng được chun b chu đáo, to cơ hi đ hc sinh tìm hiu phong tc, tp quán, truyn thng văn hóa ca các nước. Hc sinh trc tiếp chun b và thc hành, tham gia các hot đng, làm tăng thêm nim vui ca các em khi đến trường.

Các hot đng cũng trau di cho các em nhng phm cht tt đp cùng các k năng sng, k năng t chc, hot đng tp th, cách phi hp làm vic theo nhóm. Qua đó, hc sinh có ý thc vi công vic chung, trân trng sc lao đng ca người khác và tăng cường tính hp tác trong sinh hot tp th.

truong Quoc te Nhat Ban anh 3

Hc sinh trường Quc tế Nht Bn t chia đ ăn và thu dn sau ba ăn.

Phương pháp hc tiên tiến

Ni dung kiến thc toán hc và các môn khoa hc có s tương đng vi chương trình Vit Nam v chun kiến thc và k năng. Tuy nhiên, chương trình toán Nht Bn hc sm và tng hp hơn, được nhc đi nhc li theo vòng tròn xon c, giúp hc sinh d nh, nh lâu sau mi bài hc.

Điu quan trng nht trong dy toán là rèn luyn tư duy logic, phát trin trí tu cho các em ch không đơn thun dy cách tính kết qu nhanh. Các khái nim toán hc được hình thành t trc quan, thc tế cuc sng, dn dt đến lý thuyết và ng dng thc hành đ cng c kiến thc.

các môn khoa hc, hc sinh tham gia thí nghim đ rút ra kết lun và gii thích các hin tượng trong cuc sng. Sách giáo khoa Nht Bn luôn hướng hc sinh t khám phá, nghiên cu, tìm hiu cuc sng xung quanh t lp 2, lp 3.

Ch trương xuyên sut trong giáo dc Nht Bn là đào to nhng công dân có đc, trí, th, thc và tr thành công dân toàn cu. Kết hp vi giáo dc đo đc, các môn hc s trang b tri thc và rèn luyn các em tr thành người có đy đ phm cht và k năng, t nhn thc vai trò ca bn thân, hành đng vì đt nước và vì mt thế gii tt đp hơn. Chương trình Cambridge ca trường cũng giáo dc n nếp, tác phong và đo đc theo tiêu chun Nht Bn.

– ST –

Click ➡ Học tiếng Nhật online